Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Autobiografia unui mistic nonconformist

Autobiografia unui mistic nonconformist

Editura MIX Nr.pagini 368 ISBN 973 99946 9 5 Osho a fost 馬trebat de multe ori de ce nu 351i a scris autobiografia, sau de ce nu a dat m259car interviurile necesare pentru ca altcineva s259 scrie istoria vie355ii sale. El obi351nuia s259 resping259 aceste 馬treb259ri printr un gest al m永nii. 紜dev259rurile supreme sunt importante, spunea el, nu t259ieturile din ziare care ne alc259tuiesc istoria. 350i ad259uga c259 biografia sa se ascunde 馬 spatele sutelor de volume de discursuri publicate 351i 馬 felul 馬 care transforma via355a celor care erau aproape de el.Mintea omului este 馬s259 astfel structurat259 馬c液 simte nevoia s259 descopere rostul evenimentelor care se petrec 馬 timp. Noi vrem s259 馬355elegem contextul 351i dorim s259 ne convingem c259 馬355elegem 緜e se petrece mai ales dac259 faptele par contradictorii, uluitoare, neobi351nuite.Aceast259 carte nu 351i propune s259 fie 351i nici nu ar putea fi, dat fiind subiectul abordat un r259spuns Ia 馬trebarea 紊ine este Osho Ea este mai degrab259 o c259l259uz259 care ne conduce c259tre r259spunsul la aceast259 馬trebare, deopotriv259 馬 contextul atemporalului 351i 馬 cel al timpului, din perspectiva 綰iin355ei, dar 351i a 綰aptelor. La urma urmei, spunea Osho, noi nu vom putea afla cine este el p穎259 c穎d nu vom afla cine suntem noi. El ne a provocat 351i ne a invitat s259 馬v259355259m din via355a lui orice dorim, spun穎du ne deschis c259 singurul s259u rost a fost indicarea direc355iei 馬 care, merg穎d, putem afla mai multe despre noi 馬351ine. Fragment din carte Moartea bunicului a fost prima mea 馬t瑛nire cu desp259r355irea p259m穎teasca. O 馬t瑛nire, 351i mai mult dec液 at液 altfel i ar fi pierdut sensul. Am v259zut moartea, 351i ceva mai mult dec液 a muri, ceva care plutea deasupra trupului p259r259sit, elementele... Acea 馬t瑛nire mi a determinat tot cursul vie355ii. Mi a dat o direc355ie, sau mai degrab259 o dimensiune care nu mi fusese cunoscut259 mai 馬ainte.Am auzit de moartea altor oameni... N am v259zut, sau chiar daca am v259zut ceva, a fost f259r259 馬355eles pentru mine. C穎d moare un om pe care 罵 iube351ti, 馬t瑛ne351ti cu adev259rat moartea. Trebuie s259 subliniez 馬t瑛ne351ti moartea numai c穎d se stinge o fiin355a iubit259.C穎d te 馬conjoar259 iubirea 351i moartea se produce o transformare uria351259, ca 351i cum s ar na351te o alt259 fiin355259. Nu vei mai fi niciodat259 acela351i. Oamenii nu iubesc, 351i de aceea nu au experien355a mor355ii a351a cum am avut o eu. F259r259 iubire, moartea nu d259 cheia vie355ii. Cu iubire, i355i d259ruie351te cheia 馬tregii existen355e. Prima mea experien355a cu moartea nu a fost doar o 馬t瑛nire. A fost un fapt complex, 馬 multe moduri. Omul pe care 罵 iubeam era pe moarte. Pentru mine fusese ca un tat259. M259 crescuse 馬 libertate absolut259, f259r259 inhibi355ii, f259r259 interziceri, f259r259 porunciノ Iubire 馬 libertate ミ dac o ai, e351ti rege. Acesta e adev259ratul regat al Domnului ミ iubirea 馬 libertate. Iubirea 351i ad穎ce351te r259d259cinile 馬 p259m穎t, libertatea i355i d259 aripi s259 zbori.Bunicul mi le a d259ruit pe am穎dou259. Mi a d259ruit at液a iubire c液 nu avusese pentru nimeni, nici pentru mama, nici pentru bunica mi a d259ruit libertatea, care este cel mai mare dar. La moarte, mi a dat inelul 351i mi a spus cu lacrimi 馬 ochi 絲u am nimic altceva s259 355i dau.Am spus 絲ana, dar mi ai f259cut deja cel mai pre355ios dar.A deschis cu greutate ochii 351i a spus 紊areAm r鋭 紜i uitat Mi ai d259ruit iubire 351i libertate. Nici un copil n a avut vreodat259 at液a libertate c液259 mi ai dat tu mie. Ce mai vrei Ce po355i s259 mi mai dai I355i sunt recunosc259tor. Du te in pace.nbsp

Pret:  LEI 29.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Autobiografia unui mistic nonconformist LEI 29.00 Viziteaza Magazin