Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
16 17 Renastere manierism baroc Editia a doua

16 17 Renastere manierism baroc Editia a doua

Editura CURTEA VECHE Anul aparitiei 2005 Nr.pagini 288 ISBN 3 8120 85 3 Ediia a II a a c‹rii beneficiaz‹ de postfaa renumitului critic literar brazilian Luiz Costa Lima. Multiplu, acest volum s a a¼ezat ”n timp ca un rizom ”n care subiectivitatea, mistica, utopia, deziluzia, corporalitatea, inversiunea, gustul ¼i kitsch ul ”¼i r‹spund mutual ca ecouri tematice, structurale ¼i de stil. Cronologic, volumul abordeaz‹ ne exclusivist fenomene ale literaturilor occidentale ale secolelor XVI XVII, de la magii Rena¼terii italiene ¼i Thomas Morus la misticii spanioli, Montaigne, Marlowe, Shakespeare, Cervantes, Angelus Silesius, Graci n ¼i Pascal. Fiind ”ns‹ cronologia ¼antajul istoriei de c‹tre timp ¼i al oamenilor de c‹tre istorie, din spaiul ”nchis de aceste dou‹ secole se iese nu o data, uneori c‹tre un trecut labirintic, alteori c‹tre secolul XX ¼i cel mai adesea c‹tre am‰ndou‹. Ca ”ntr un serai de interdiscipline, literatura ¼i filosofia, pictura ¼i teologia, g‰ndirea politic‹ ¼i cea ¼tiinific‹ ¼i, ”n fine, magia se intersecteaz‹ f‹r‹ gelozie ori mil‹ ”n paginile acestei c‹ri. C195LIN ANDREI MIH195ILESCU s a n227scut ”n 1956 la Bucure¼ti. A absolvit Facultatea de Litere, Universitatea Bucure¼ti secia rom‰n227spaniol227 ”n 1981, iar diploma de masterat ¼i a luat o ”n 1989. ën 1992 obine Doctoratul ”n literatur227 comparat227 la Universitatea din Toronto. A ocupat diverse funcii universitare ”n Canada ¼i ”n alte 227ri occidentale. ën prezent este Associate Professor spaniol227, literatur227 comparat227 ¼i teorie critic227 la University of Western Ontario London, Canada. Din 1997 este editor al revistei Asocia254iei Interna254ionale de Literatur227 Comparat227 Literary researchRecherche littŽraire. ën 1994 a obinut Premiul pentru literatur227 ãJohn Charles PolanyiÒ, decernat de Guvernul Provinciei Ontario. ën ce prive¼te c227rile lui C227lin Mih227ilescu, acestea abordeaz227 autori reprezentativi pentru secolele 16Ð17 sau pentru epoca modern227, literai, filosofi ¼i teologi. Iat227 c”teva titluri Ars rhetorica Carleton University, 1996, Fiction Updated. Theories of Fictionality in Contemporary Criticism University of Toronto Press, 19961997, J. L. Borges. This Craft of Verse Harvard University Press, 2000. Pe l”ng227 acestea, a publicat numeroase articole, eseuri ¼i recenzii ”n limbile englez227, francez227, rom‰n227 ¼i spaniol227, ”n reviste academice ¼i literare occidentale Style, Canadian Review of Comparative Literature, Semiotica, Literary ResearchRecherche littŽraire, Exquisite Corpse, Texte, Surfaces, The Comparatist ¼i rom‰ne¼ti Agora, Amfiteatru, Cahiers roumains d'Žtudes littŽrairesEuresis, Contrapunct, Curentul, Cuv”ntul, Dialog, Dilema, Revista de istorie ¼i teorie literar227, Rom‰nia literar227, Via254a rom‰neasc227, Vineri etc. Problemele intelectuale care l au preocupat s”nt cele legate de ironie, literatur227 ¼i teologie mistic227, utopiedistopie, istoria g”ndirii politice, filosofia ficiunii, fundamentele metafizice ale retoricii, estetic227, teoria filmului, istoria religiilor, dependen227, exil, mit, umor, tragedie etc. A desf227¼urat o activitate radiofonic227 intens227 ”ntre 1986 ¼i 1990, apoi sporadic227 la BBC, Radio Europa Liber227, CBC etc.

Pret:  LEI 22.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro 16 17 Renastere manierism baroc Editia a doua LEI 22.00 Viziteaza Magazin