Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
100 de cai spre fericire Un ghid pentru oamenii ocupati

100 de cai spre fericire Un ghid pentru oamenii ocupati

Editura TREI Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 264 ISBN 978 973 707 377 8 100 de cai spre fericire. Un ghid pentru oamenii ocupati Timothy J. Sharp editura Trei Sunt prea ocupat sa fiu fericit... Te gandesti vreodata asa Multi dintre noi o fac mereu, spune psihologul si expertul in fericire Timothy Sharp. In c259utarea unui loc de munc259 mai bun, unei case mai mari, unor concedii mai exotice 537i unor copii cu performan355e deosebite, am devenit mult prea ocupa355i pentru a mai da aten355ie componentei ce le va face pe cele men355ionate mai sus s259 merite osteneala fericirea.Vestea bun259 este c259 dobandirea fericirii nu este o sarcin259 herculean259. Nu are nevoie de terapie costisitoare sau de ani de auto examinare. Adesea este vorba despre ajustarea fin259 a gandurilor noastre 537i de punerea in practic259 a unor tehnici zilnice simple.Accesibil259, informativ259 537i amuzant259, 100 de cai spre fericire ne incurajeaz259 s259 privim fericirea ca pe ceva realizabil, gestionabil 537i mult mai inalt decat vie355ile pe care le tr259im acum. TIMOTHY J. SHARP este psiholog clinician 537i profesor de psihologie la UTS School of Business din Sidney. In 2003 a infiin355at The Happiness Institute, care asigur259 servicii de consultan355259 537i coaching. Dintre c259r355ile sale, de un mare succes s au bucurat The Good Sleep Guide 537i The Happiness Handbook. Informa355ii suplimentare pe www.thehappinessinstitute.com. Cuprins IntroducerePRIMA SEC354IUNE 20 DE C258I SPRE OBICEIURIMENITE S258 ADUC258 FERICIREA 1. Redefine537te fericirea2. Nu i355i limita poten355ialul3. Folose537te l mai pu355in pe trebuie4. Ofer259 355i cate o happy hour5. F259 mici schimb259ri in via355a ta6. Scap259 de proastele obiceiuri7. Reimprosp259teaz259 355i cat mai des via355a8. F259 o ast259zi9. Prive537te 355i obiectiv copil259ria10. Iart259 i pe ceilal355i11. Fii propriul t259u guru12. Recunoa537te 355i punctele forte13. G259se537te 355i ritmul firesc14. Transfer259 355i abilit259355ile15. P259streaz259 355i concentrarea16. 354ine un jurnal al evenimentelor pozitive17. Practic259 exerci355ii de recuno537tin35525918. F259 o prioritate din odihn25919. Creeaz259 355i un sistem de recompense20. Aminte537te 355i s259 fii fericit! SEC354IUNEA A DOUA 20 DE C258I SPRE UN CORP FERICIT21. F259 exerci355ii chiar acum!22. F259 exerci355ii ca s259 i355i ridici moralul23. Practic259 medita355ia de concentrare asupra prezentului24. F259 o plimbare de recuno537tin35525925. Practic259 respira355ia controlat25926. Practic259 relaxarea progresiv259 a mu537chilor27. Practic259 relaxarea prin vizualizare28. Pune 355i in ordine rutina somnului29. Inl259tur259 din dormitor lucrurile care 355i distrag aten355ia30. Deconecteaz259 te31. Debaraseaz259 te de povar25932. 354ine un jurnal al exerci355iilor33. Ia o gustare s259n259toas25934. Rehidrateaz259 te35. F259 exerci355ii energice36. F259 mai multe lucruri neprev259zute37. Accept259 355i corpul38. Ascult259 355i corpul39. Dezmor355e537te te40. Razi! SEC354IUNEA A TREIA 20 DE C258I SPRE RELA354II MAI BUNE41. Renun355259 la compara355ii42. Arat259 355i pre355uirea pentru ceilal355i43. Petrece 355i timpul cu oamenii optimi537ti44. Fii de ajutor45. Concentreaz259 te pe calit259355ile oamenilor46. Fii un prieten necondi355ionat47. Nu uita ce urm259re537ti prin rela355iile tale48. Accentueaz259 partea pozitiv25949. Multiplic259 replicile pozitive in defavoarea celor negative50. Comunic259 in mod eficient51. Fii asertiv in conversa355ie52. Alege 355i cu grij259 cuvintele53. Investe537te in rela355ia ta intim25954. Fii un binef259c259tor55. F259 o vizit259 de recuno537tin35525956. Fii generos57. Bazeaz259 te pe ceilal355i58 G259se537te 355i un tovar259537 intru fericire59 Caut259 355i un prieten care s259 te laude60. Fii deschis la critic259 SEC354IUNEA A PATRA 20 DE C258I SPRE O GANDIRE POZITIV25861. Tr259ie537te deasupra liniei!62. Clarific259 355i valorile63. Respinge valorile contrare64. Nu exist259 nimic bun sau r259u in sine65. P259c259le537te gandurile negative66. Practic259 fericirea kaizen67. Simplific259 355i via355a68. Ocup259 te de lucrurile m259runte69. Gande537te ca un optimist70. Ascult259 355i vocea interioar25971. Pune 355i gandurile sub semnul intreb259rii72. Folose537te un filtru pentru mesajele nesolicitate73. Testeaz259 utilitatea gandurilor74. Las259 355i grijile deoparte75. Intr259 in joc76. Mai gande537te te77. S259de537te ganduri optimiste78. Pune 355i intreb259ri79. Nu l259sa cerul s259 se pr259bu537easc259 judec259 ra355ional80. Aplic259 legea lui Pareto SEC354IUNEA A CINCEA 20 DE C258I PENTRU A PL258NUI 536I CREA O VIA354258 FERICIT25881. Stabile537te 355i obiectivele82. Lucreaz259 537i relaxeaz259 te folosindu te de punctele tale forte83. Vizualizeaz259 te ca fiind fericit84. Regizeaz259 355i propria poveste de via35525985. Creeaz259 355i un buchet al fericirii86. F259 o inlocuire87. F259 un panegiric pentru via355a ta ideal25988. Maximizeaz259 355i productivitatea fericirii89. Pune te pe primul loc90. Pl259nuie537te minipauze91. Prioritizeaz259 sarcinile92. Redimensioneaz259 355i munca93. Nu mai a537tepta fericirea94. Arat259 te curios95. Invesele537te te96. Inl259tur259 obstacolele97. Conserv259 355i fericirea98. Fii preg259tit pentru piedici99. Ocup259 te de problemele tale100. Tr259ie537te ca un copil de cinci ani In incheiere...Recomand259ri de lectur259Mul355umirinbsp

Pret:  LEI 27.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro 100 de cai spre fericire Un ghid pentru oamenii ocupati LEI 27.00 Viziteaza Magazin