Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
 Acreditivul documentar modalitate de plata bancara internationalۀ
LEI 50.00
Mai multe info

Acreditivul documentar modalitate de plata bancara internationalۀ

Ì?n condiéÝiile actuale ale comeréÝului internaéÝional, ale globaliz€Ärii economiei, ale multiplic€Ärii operaéÝiunilor de comeréÝ exterior, problemati

 Actele jurisdictionale ale Curtii Constitutionale
LEI 31.50
Mai multe info

Actele jurisdictionale ale Curtii Constitutionale

Acest demers teoretic ̨n domeniul justi£iei constitu£ionale contribuie ̨n mod direct la o mai bun€Ä cunoaÙtere a acestui fenomen juridic relativ

 Auditul intern la intreprinderi si institutii publice
LEI 64.00
Mai multe info

Auditul intern la intreprinderi si institutii publice

Ì?n ̨ncercarea de a contribui la cunoaÙterea mai exact€Ä a conceptului de audit intern, a modalit€Ä£ilor de desf€ÄÙurare a unei astfel de activit€

 Cartea crizelor
LEI 48.00
Mai multe info

Cartea crizelor

O carte care s€Ä abordeze optimist crizele din via£a noastr€Ä individual€Ä, afectiv€Ä, dar Ùi din cea economic€Ä, social€Ä, politic€Ä, cultural€Ä, e

 Codul european al muncii si securitatii sociale adnotat
LEI 90.00
Mai multe info

Codul european al muncii si securitatii sociale adnotat

Lucrarea reprezint€Ä o culegere de acte normative comunitare adnotate (Directive, Tratate, Regulamente) relevante ̨n domeniul dreptului muncii la niv

 Codul muncii
LEI 17.10
Mai multe info

Codul muncii

Edi£ie actualizat€Ä, martie 2010.

 Codul securitatii sociale
LEI 81.00
Mai multe info

Codul securitatii sociale

Cartea se doreÙte a fi un instrument de lucru necesar atÌ¢t teoreticienilor cÌ¢t Ùi practicienilor care ̨Ùi desf€ÄÙoar€Ä activitatea ̨n domeniul

 Competenta teritoriala in materie penala
LEI 32.40
Mai multe info

Competenta teritoriala in materie penala

Lucrarea reprezinta o analiza teoretica si practica foarte detaliata a institutiei competentei teritoriale in materie penala.Avocatii si magistratii

 Comunicarea managerialaMetodologie si eficienta
LEI 31.50
Mai multe info

Comunicarea managerialaMetodologie si eficienta

Comunicarea managerial€Ä este realizat€Ä ca o succesiune de studii de specialitate despre comunicarea managerial€Ä, scrise de autori diferi£i, care a

 Constitutia Romaniei
LEI 14.40
Mai multe info

Constitutia Romaniei

modificat€Ä Ùi completat€Ä prin Legea de revizuire a Constitu£iei RomÌ¢niei nr. 429/2003, Edi£ie bilingv€Ä.