Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
 Afluenza
LEI 42.20
Mai multe info

Afluenza

Un tratat despre nefericirea ̨n creÙtere a lumii moderne, Afluenza descrie epidemia consumerist€Ä care a infectat unele societ€Ä£i ale secolului XX

 Arhitectura fericirii
LEI 46.89
Mai multe info

Arhitectura fericirii

Frumuse£ea este promisiunea fericirii, scria Stendhal. AplicÌ¢nd acest motto spa£iilor ̨n care tr€Äim zi de zi, Alain de Botton analizeaz€Ä cum ne

 Arhitectura lumii Capodoperele
LEI 198.99
Mai multe info

Arhitectura lumii Capodoperele

Ce contribuie la m€Äre£ia unei cl€Ädiri? Iat€Ä o ̨ntrebare care i-a preocupat de secole ̨n egal€Ä m€Äsur€Ä pe arhitec£i, critici Ùi c€Äl€Ätori. R

 Arhitectura moderna
LEI 39.89
Mai multe info

Arhitectura moderna

Arhitectura modern€Ä prezint€Ä ̨ntr-o manier€Ä unic€Ä, revelatoare Ùi detaliat€Ä stilurile de design Ùi tehnicile de construc£ie ale principalilor

 Arta japoneza
LEI 39.89
Mai multe info

Arta japoneza

Arta japonez€Ä ofer€Ä o perspectiv€Ä inedit€Ä asupra stilurilor Ùi tehnicilor de lucru ale principalilor artiÙti din perioada Edo, explicÌ¢ndu-le ̨

 Arta la zid
LEI 79.90
Mai multe info

Arta la zid

Imagineaz€Ä-£i un oraÙ unde graffitiul nu este ilegal, un oraÙ unde toat€Ä lumea s€Ä poat€Ä desena orice ar vrea. Unde fiecare strad€Ä este inundat

 Basme de pretutindeni
LEI 50.91
Mai multe info

Basme de pretutindeni

O colec£ie de povestiri adunate din lumea ̨ntreag€Ä (de la CenuÙ€Äreasa la Ali Baba Ùi cei 40 de ho£i), Basme de pretutindeni este cartea de pove

 Calatorii eco
LEI 99.90
Mai multe info

Calatorii eco

C€Äl€Ätorii eco este un ghid interna£ional complet, destinat c€Äl€Ätoriilor responsabile. Mai mult decÌ¢t un simplu catalog, acesta este un manual cu

 Cartea pericolelor pentru baieti
LEI 59.41
Mai multe info

Cartea pericolelor pentru baieti

Un ghid pentru ‰ÛÏb€Äie£ii ̨ntre 8 Ùi 80 de ani‰Û?, Cartea pericolelor pentru b€Äie£i adun€Ä la un loc sfaturi practice, tehnici de supravie£uire

 Desen si arhitectura
LEI 74.89
Mai multe info

Desen si arhitectura

O pledoarie ̨mpotriva abandon€Ärii desenului ̨n arhitectur€Ä, albumul Desen Ùi arhitectur€Ä este o lucrare pe cÌ¢t de neobiÙnuit€Ä, pe atÌ¢t de re