Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
 Adaptarea legislatiei romanesti la acquis ul comunitar Aspecte speciale privind acquis ul relatiilor externe
LEI 31.50
Mai multe info

Adaptarea legislatiei romanesti la acquis ul comunitar Aspecte speciale privind acquis ul relatiilor externe

Cristina Daniela Morariu este director al Directiei Drept Comunitar din Ministerul Afacerilor Externe. A fost direct implicata in pregatirea tehnica a

 Administratia publica teritoriala
LEI 30.60
Mai multe info

Administratia publica teritoriala

Rezultat al programului de cercetare Ùtiin£ific€Ä desf€ÄÙurat ̨n ?coala Doctoral€Ä de ?tiin£e Administrative a ?colii Na£ionale de Studii Pol

 Adoptia Drept roman si drept comparat
LEI 26.10
Mai multe info

Adoptia Drept roman si drept comparat

Monografia Adop£ia - drept romÌ¢n Ùi drept comparat este o prezentare, din perspectiva teoriei Ùi practicii judiciare, a unui fenomen deosebit de c

 Ajutorul de stat afaceri cu bani publici Aspecte practice privind aplicarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat
LEI 21.60
Mai multe info

Ajutorul de stat afaceri cu bani publici Aspecte practice privind aplicarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat

Ì?ntrucÌ¢t politica ajutorului de stat a evoluat semnificativ, la nivel comunitar, ̨n ultimii ani, de cele mai multe ori, aceast€Ä problematic€Ä este

 Ajutorul public judiciar in materie civila Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 51 din 21 aprilie 2008
LEI 37.80
Mai multe info

Ajutorul public judiciar in materie civila Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 51 din 21 aprilie 2008

Am scris aceast€Ä carte cu generozitatea celor care culeg Ùi sintetizeaz€Ä informa£ii pentru a le transmite apoi, ̨ntr-o viziune proprie, ̨n princ

 Antreprenoriat Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri
LEI 49.00
Mai multe info

Antreprenoriat Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri

"Este un proiect de suflet mai vechi al meu, pe care ma bucur sa reusesc sa il finalizez acum. Informatiile din carte sunt, cred eu, utile pentru oric

 APELUL Tomul 2
LEI 45.00
Mai multe info

APELUL Tomul 2

Biblioteca de drept privat - Biblioteca initiata si coordonata de Marian NICOLAE

 Arbitrajul comercial Modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale
LEI 35.10
Mai multe info

Arbitrajul comercial Modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale

Lucrarea este consacrat€Ä prezent€Ärii Ùi examin€Ärii materiei arbitrajului comercial, ̨n£eles ca alternativ€Ä la justi£ia statal€Ä - ̨n sensul d

 Asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala
LEI 18.00
Mai multe info

Asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala

Prezenta lucrare, intitulat€Ä "Asisten£a judiciar€Ä interna£ional€Ä ̨n materie civil€Ä Ùi comercial€Ä", constituie ultimul efort creator al prof.